PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Orędzia Jana Pawła II
Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia
Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju
Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju
Orędzie na Światowy Dzień Pokoju
Przebacz, a zaznasz pokoju
Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju
Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości
Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim
Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju
Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju
Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem
Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju
Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia
Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju
Pokój jest wartością, która nie zna podziałów
Sprawa pokoju - nieustanne wyzwanie naszych czasów
Pokój rodzi się z serca nowego
Dialog na rzecz pokoju - wyzwaniem dla naszych czasów
Pokój - dar Boga powierzony ludziom
Chcesz służyć sprawie pokoju - szanuj wolność
Prawda siłą pokoju
Chrystus zmartwychwstał i zmartwychwstała nasza nadzieja
Chrystus odkupił życia człowieka i otworzył je na nadzieję
Chrystus zwyciężył śmierć i ofiarował człowiekowi dziedzictwo życia
Rok Pokoju
Przyjmując śmierć, Chrystus zwyciężył śmierć
Trzeba wierzyć świadkom; którzy ponieśli śmierć za prawdę
Wiemy, że zmartwychwstał
Miłość zwyciężyła nienawiść
Kościół głosi Ewangelię życia mocą Zwycięzcy śmierci
Ludzkość potrzebuje Chrystusa
W Jezusie Zmartwychwstałym wszystko zyskuje nowy sens i wartość
Ja jestem z Wami: słowa, które nadają sens dziejom
Z Chrystusem, naszą Paschą, wszystko jest możliwe
Ufajcie, Jam zwyciężył świat
Bóg przychodzi i wyzwala w dniu Paschy Zmartwychwstania
Ten, któregoś nosiła zmartwychwstał
Miłość silniejsza niż śmierć
Bóg nie pogodził się ze śmiercią człowieka
Czterdzieści lat temu zakończyła się wojna
Niech się otworzą Chrystusowi drzwi serca człowieka
Dziś Kościół dzieli się orędziem wielkanocnym
Pascha trwa w głębi ludzkiego świata
Niech zwyciężają myśli pokoju, niech zwycięża szacunek dla życia
Wy, którzy budujecie świat, nie odrzucajcie Chrystusa
W dniu zmartwychwstania — początek nowej nadziei
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie
Przebaczenie drogą do pokoju
Ja jestem z wami aż do skończenia świata
Pan przygotuje ucztę dla wszystkich ludów
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego...
Wszyscy pielgrzymujemy do domu Ojca
Wy dajcie im jeść
Nieśmy ubogim dobrą nowinę, a niewidomym przejrzenie
Rodzina służy miłości
Pragnę
Wezwani do dzielenia się stołem stworzenia