PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Serwis Pro-life
O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

Jan Paweł II

W serwisie Pro-life polecamy:

Droga krzyżowa nienarodzonych

Jan Paweł II w obronie życia - wybór wypowiedzi

Nowenna do Królowej Rodzin w intencji rodzin 

Technika małych kroków

In vitro strach się bać!

Festiwal za życiem

Duchowa adopcja 

Aborcyjny tajfun zagraża Ameryce

Historia legalizacji aborcji w Europie i w Polsce

Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę

Pomóż ocalić życie bezbronnemu

Naukowcy, lekarze o początku życia człowieka

W odpowiedzi na wątpliwości

Strategia obrońców życia człowieka

Sąd nad Nienarodzonym 

 

Witryny o tematyce pro life:

Polskie Stoważyszenie Obrońców Życia

Akademia Obrońców Życia

World Prayer For Lfe

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Human Life International - Europa

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Modlitwa życia

Apostolat "Młodzi dla życia"

Stowarzyszenie "Po pierwsze rodzina"

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa