PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Intencje Mszalne

Intencje Mszalne: 17.02 – 23.02.2020

PONIEDZIAŁEK

07.30: Za parafian i gości modlących się w naszym kościele.

17.00: † Janinę – Władysławę Suchenek w 30 dni od pogrzebu.

WTOREK

17.00: ­† Jadwigę Ołdak – int. od sąsiadów Oleszczuków.

ŚRODA

17.00: † Jadwigę Trojanek.

CZWARTEK

17.00: † Jadwigę Trojanek – int. od wnuków Mariusza i Marcina z rodzinami.

PIĄTEK

17.00: † Ks. Aleksandra Smogorzewskiego.

SOBOTA

17.00: † Stanisława i Ludwikę Sokołowskich.

NIEDZIELA

07.30: † Mariana Getkę w 12 r. śm. i zm. z rodz. Getków i Komorowskich.

09.00: † Wandę Dzięcioł

10.30: † Janusza Orygę w 27 r. śm., Dorotę Pióro w 24 r. śm., dziadków Gajcych, Orygów, Mieczysława Morkę, Mieczysława i Wandę Tokarskich; Stanisława Kura, dziadków Kurów i Frąckiewiczów.

12.00: ZBIOROWA

17.00: † Zofię Kujawa