PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Intencje Mszalne

INTENCJE MSZALNE: 28.11. – 04. 12. 2022

PONIEDZIAŁEK

07.00: † Tadeusza Bulika – 1 greg.

07.30: Za parafian i gości modlących się w naszym kościele.

16.30: † Zbigniewa Kaczyńskiego w m-c od pogrzebu.

17.00: † Mirosława Laskowskiego – 8 greg.

WTOREK

07.00: † Tadeusza Bulika – 2 greg.

16.30: † Mirosława Laskowskiego – 9 greg.

17.00: † Stanisława Kura.

ŚRODA

07.00: † Tadeusza Bulika – 3 greg.

16.30: † Mirosława Laskowskiego – 10 greg.

17.00: † Andrzeja Zyskowskiego – int. imieninowa i zm. z rodz. Zyskowskich i Skwarów.

CZWARTEK

07.00: † Tadeusza Bulika – 4 greg.

16.30: † Eugenię i Lecha Ołdaków i ich rodziców.

17.00: † Mirosława Laskowskiego – 11 greg.

PIĄTEK

07.00 – 08.00 i 14.30 – 16.30 SPOWIEDŹ

07.00: † Tadeusza Bulika – 5 greg.

16.30: † Mirosława Laskowskiego – 12 greg.

17.00: † Tomasza Sokołowskiego.

SOBOTA

07.00: † Tadeusza Bulika – 6 greg.

07.30: Adoracja NS

16.30: † Mirosława Laskowskiego – 13 greg.

17.00: † Eugeniusza Chojnackiego w 19 r. śm., Apolonię Chojnacką, Ryszarda Kurka.

NIEDZIELA

07.30: † Edwarda Laskowskiego w 17 r. śm.,  Mariannę i Mirosława Laskowskich.

09.00: ZBIOROWA

m.in. † Tadeusza Bulika – 7 greg. i Mirosława Laskowskiego – 14 greg.

10.30: † Mirosława Krysika w 2 r. śm., Sławomira Marszała.

12.00: † Henryka Krupskiego w 6 r. śm.

17.00: † Ludwikę i Stanisława, Beatkę i Annę Sokołowskich.