PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Intencje Mszalne

INTENCJE MSZALNE: 27.03 – 02.04.2023

PONIEDZIAŁEK

16.30: O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Leszka Jachacego oraz o zdrowie dla lekarzy Go prowadzących.

17.00: O Boże błog., zdrowie, potrzebne dary i łaski dla Jacka Pieńczuka w 50 r. urodzin oraz o błog. dla córki Agnieszki.

WTOREK

16.30:  ­+ Andrzeja i Alfreda Milczarków.

17.00: + Janusza Rudnika.

ŚRODA

16.30: + Stanisławę i Stanisława Tabor, zm. z rodz. Taborów i Przybyszów, Halinę i Stefana Ołdak.

17.00: + Małgorzatę Wójcik.

CZWARTEK

17.00: + Aleksandrę Sokołowską.

PIĄTEK

14.45: DROGA KRZYŻOWA

16.15: DROGA KRZYŻOWA

18.00: + Zdzisława Zarębę w 5 r. śm., Henrykę, Piotra, Stanisława Zarębów, Halinę i Edwarda Szymaniaków.

19.00: DROGA KRZYŻOWA ULICAMI

SOBOTA

07.00: Adoracja NS

08.00: Za parafian i gości modlących się w naszej świątyni.

16.30: + Aleksandrę Sokołowską.

17.00: O Boże błog. dla Ryszarda i Danuty Bulik w 45 r. ślubu, dla ich dzieci i wnuków przez wst. Św. JP II.

NIEDZIELA

07.30: + Józefa w 7 r. śm., Reginę Rojeckich, zm. z rodz. Rojeckich i Komorowskich.

09.00: ZBIOROWA (m.in. w int. Pań pracujących w kuchni podczas rekolekcji wielkopostnych i wszystkich gospodyń)

10.30: + Henrykę w 18 r. śm., Czesława, Kazimierza, Zdzisława, Krystynę, Wacława Stańczaków, zm. z rodz. Mariańskich i Stańczaków i d.w.cz.ć.

12.00: + Ryszarda Balceraka z r. imienin, Stanisławę, Józefa Balceraka, Irenę, Władysława Balcerak, Mariannę Białek, Stanisława Balceraka, Krystynę Jezierską, zm. z rodz. Borkowskich i Balceraków i d.w.cz.ć.

16.30: GORZKIE ŻALE

17.00: + Zofię, Stanisława, Mieczysława Rosińskich.