PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Ogłoszenia

 

Komunikat Zarządu Cmentarza Parafii pw. Św. Stanisława BM w Postoliskach

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z §17.1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 04 kwietnia 2020 r. do odwołania Cmentarz Parafialny w Postoliskach zostaje zamknięty dla odwiedzających groby.

 

Pochówki zmarłych odbywają się bez zmian, z zachowaniem obowiązujących obecnie ograniczeń sanitarnych.UWAGA!!! WSZELKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH DATY ŚLUBU BĄDŹ CHRZTU DOKONUJEMY POPRZEZ E-MAIL: piotrek.at@wp.pl NIE TELEFONICZNIE! 

Zachęcamy do lektury wybranych artykułów w sekcji "DO POCZYTANIA" w panelu głównym naszej strony.

 

 

Ogłoszenia Parafialne – Niedziela Palmowa – 08 kwietnia 2020

 

 

  1. Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową rozpoczynającą Wielki Tydzień. Nie będzie w Kościele poświęcenia palm. Msze Św. według porządku niedzielnego z zachowaniem przepisów o 5ciu osobach w Kościele. Praktycznie mogą uczestniczyć tylko zamawiający intencje.
  2. Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej – Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Św. nawet bez udziału wiernych. Przeniesienie NS do ciemnicy bez procesji. U nas początek Mszy Św. o 17.00.
  3. W Wielki Piątek będzie miała miejsce liturgia bez udziału wiernych o godz. 17.00. Nie będzie Adoracji Krzyża. O godz. 15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego również bez udziału wiernych.
  4. Wielka Sobota – nie ma w tym roku święcenia pokarmów. Poświęcenia pokarmów w każdej rodzinie dokona Ojciec rodziny. Od godz. 07.00 do 16.00 będzie miała miejsce indywidualna adoracja Pana Jezusa w grobie, przestrzegając, że w Kościele może znajdować się jednocześnie 5 osób. Nie ma adoracji z udziałem Straży Pożarnej, ministrantów i scholii. Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 17.00 bez poświęcenia ognia i procesji z Paschałem. Przychodząc na adorację nie zabieramy koszyczków do poświęcenia.
  5. Rezurekcja o godz. 06.00. We Mszy Św. rezurekcyjnej nie będzie procesji przy śpiewie oraz biciu w dzwony.  Przenosi się Najświętszy Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w Prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie, Boga wysławiamy i błogosławieństwie sprawuje się Mszę Św. wg. zwykłego porządku.
  6. Jeśli udałoby się nam zorganizować przekaz on-line liturgii Triduum Paschalnego oraz Mszy Św. rezurekcyjnej to będzie to udostępnione na naszej stronie parafialnej.
  7. W ubiegłym tygodniu został przeprowadzony w naszym Kościele remont. Renowacji w postaci złoceń zostały poddane: graduszki – tzw. balaski przed prezbiterium, łuki w prezbiterium, ołtarz Św. Stanisława, tabernakulum a także poszczególne stacje Drogi Krzyżowej.

 

Kochani Moi w naszym Kościele jest ołtarz poświęcony Św. Rochowi, dlatego polecam i bardzo proszę o odmawianie litanii do Św. Rocha i modlitwy Św. Rocha - patrona chorób i epidemii.

 

 

 

Litania do Świętego Rocha,
Patrona od morowego powietrza.

Kyrie elejson, Chryste elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj nad nami
Święta Maryo, - módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Rochu, Chrystusa wyznawco,
Święty Rochu, drogi klejnocie wszystkiego świata,
Święty Rochu, patronie chorych i konających,
Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa francuzkiego,
Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,
Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy,
Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy,
Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy,
Święty Rochu, najosobliwszy patronie od powietrza morowego,
Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusów,
Święty Rochu, obrońco wiary świętéj najpotężniejszy,
Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa naśladowco
Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot opiekunie,
Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,
Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy
Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności,
Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy,
Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha apostolskiego,
Święty Rochu krzyża Pańskiego miłośniku najcierpliwszy,
Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy,
Święty Rochu, wielki i skuteczny Patryarcho ludu Bożego,
Święty Rochu, darem i Duchem Boskim Przedziwny Proroku,
Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze,
Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,
Święty Rochu, najmocniejszy Panieńskiéj czystości obrońco,
Święty Rochu, w którym wszystkich Świętych zasługi z Boskiéj dobroci szanujemy i czcimy,
Święty Rochu, całego świata Patronie od zarazy morowego powietrza,
Święty Rochu, w szpitalach służący,

Boże, w Trójcy świętej jedyny,
Przez zasługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego,
Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,
Abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył,
Abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w służbie Twojej świétej utwierdzić raczył,
Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

10 Ojcze nasz i t. d.-10 Zdrowaś Marya i t. d.

Módlmy się. Boże, któryś błogosławionemu Rochowi, przez Anioła Swego, przyobiecał, że każdy, pobożnie go wzywający, od wszelkiego morowego powietrza wolnym zostanie, daj nam, prosimy Ciebie, aby, którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego, od śmiertelnego powietrza ciała i duszy byli zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.