PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Szkody wyrządzone przez wichury w lutym 2022 roku
Wichury, które miały miejsce w lutym 2022 roku dotknęły również naszą parafię. Naruszony został dach, co stworzyło poważne zagrożenie jego całkowitego zniszczenia. Dzięki szybkiej interwencji strażaków z OSP Chrzęsne i alpinistów udało się uniknąć większych strat.