PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Historia Cmentarza

Ważnym miejscem każdej parafii jest cmentarz. Początkowo były one lokowane w centrach wiosek, tuż przy kościołach. Tak było także w Postoliskach, gdzie taki cmentarz istniał jeszcze w XIX i początkach XX wieku. W połowie XIX stulecia założono jednak drugą nekropolię, bardziej oddaloną od zabudowań Postolisk (cmentarz dzisiejszy). Za probostwa ks. Ignacego Batogowskiego teren ten został okalany murem. Co ciekawe dzielił się wówczas na część katolicką i zapewne o wiele mniejszą, prawosławną.

Spacerując przez najstarszą część cmentarza można odnaleźć groby liczące sobie ponad 150 lat. Spoczywają tu osoby zasłużone dla naszej okolicy m.in. lokalni ziemianie, księża, działacze chłopscy itp. Wiele z tych nagrobków to piękne, wykonane z pietyzmem przykłady sztuki, nie powstydziłyby się ich nawet narodowe nekropolie jak te na warszawskich Powązkach czy wileńskiej Rossie. Niestety, duża część z nich jest w coraz gorszym stanie. Dlatego też, coraz częściej mówi się o potrzebie renowacji najbardziej zniszczonych pomników.

 

Opracowanie tekstu:: Marcin Ołdak