PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Narodzenie Jezusa tajemnicą radości, miłości i pokoju