PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Kancelaria

W dniu 10.05.2024 (piątek) kancelaria parafialna będzie nieczynna. Zapraszamy w sobotę od 07.30 do 08.30.

 

 

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek: 18.30 - 19.30

Środa: 18.30 - 19.30

Piątek: 18.30 - 19.30

Sobota: 07.30 - 08.30


Chrzest

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą pisemną proboszcza własnego w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Chrzestni powinni:

 • mieć co najmniej 16 lat
 • być osobami, które przyjęły sakramenty: Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania
 • być wierzącymi i praktykującymi nie mogą to być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych
 • przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania
 • troszczyć się o wiarę swoją i swego dziecka chrzestnego

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się na spotkanie przedchrzcielne organizowane przynajmniej raz w miesiącu (zakładka Ogłoszenia) i przedstawić do wglądu:

 • odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów)
 • podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

 W dniu chrztu należy:

 • zgłosić się 15 minut przed ceremonią
 • złożyć podpisy pod aktem chrztu
 • przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę

 

Małżeństwo

Dokumenty wymagane przy załatwianiu formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa:

 1. Świadectwa chrztu św. ważne 3 miesiące (z zaznaczeniem przyjęcia sakramentu bierzmowania),jeżeli chrzest był poza parafią Postoliska
 2. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego względem zamieszkania jednego z nupturientów stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ono ważne 3 miesiące
 3. Świadectwo ukończenia nauk przed małżeńskich i odbytych spotkań w poradni rodzinnej