PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Kancelaria

Kancelaria Parafialna

UWAGA! Z DNIEM 01 października nadeszła zmiana godzin otwarcia kancelarii!!!

UWAGA!!! W NAJBLIŻSZĄ ŚRODĘ 20.11.2019 kancelaria będzie NIECZYNNA!!! Przepraszamy

W okresie jesienno- zimowym:

Poniedziałek - od godz. 17:30 do 18:30

Środa - od godz. 17:30 do 18:30

Piątek - od godz. 17:30 do 18:30

Sobota - od godz. 7:30 do 8:30

 


Chrzest

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą pisemną proboszcza własnego w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Chrzestni powinni:

 • mieć co najmniej 16 lat
 • być osobami, które przyjęły sakramenty: Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania
 • być wierzącymi i praktykującymi nie mogą to być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych
 • przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania
 • troszczyć się o wiarę swoją i swego dziecka chrzestnego

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu:

 • odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów)
 • podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

 W dniu chrztu należy:

 • zgłosić się 15 minut przed ceremonią
 • złożyć podpisy pod aktem chrztu
 • przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę

 

Małżeństwo

Dokumenty wymagane przy załatwianiu formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa:

 1. Świadectwa chrztu św. ważne 3 miesiące (z zaznaczeniem przyjęcia sakramentu bierzmowania),jeżeli chrzest był poza parafią Postoliska
 2. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego względem zamieszkania jednego z nupturientów stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ono ważne 3 miesiące
 3. Świadectwo ukończenia nauk przed małżeńskich i odbytych spotkań w poradni rodzinnej