PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
WYKŁADY, KONFERENCJE TEMETYCZNE (Dr Wanda Półtawska i inni)

WYKŁADY, KONFERENCJE TEMETYCZNE (Dr Wanda Półtawska i inni)

 
NA TEJ STRONIE ZAMIERZAM ZAMIESZCZAĆ WYKŁADY I KONFERENCJE DOTYCZĄCE ROŻNYCH DZIEDZIN NASZEGO ŻYCIA, A ZWŁASZCZA WIARY, MORALNOŚCI, KOŚCIOŁA I RODZINY - KOLEJNOŚĆ BĘDZIE DOWOLNA, A CO NIEKTÓRE BĘDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ W NA INNEJ STRONIE.


Wanda Półtawska - Aktualne zagrożenia rodziny 

Wanda Półtawska przyjechała 10 stycznia do Łodzi i wygłosiła wykład na temat współczesnych zagrożeń dla rodziny. Spotkanie odbyło się w siedzibie Civitas Christiana.