PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Bóg Ojciec - Wiara i Objawienie Boże