PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Trzy cnoty Boskie
Wiara
Nadzieja
Miłość