PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Sposób odmawiania Różańca
Wyznanie wiary
Modlitwa Pańska
Pozdrowienie Anielskie [za wiarę]
Pozdrowienie Anielskie [za nadzieję]
Pozdrowienie Anielskie [za miłość]
Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

Na pojedynczych paciorkach: Modlitwa Pańska (1 raz)
Na każdym paciorku dziesiątek: Pozdrowienie Anielskie (10 razy)
Na pojedynczych paciorkach: Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej (1 raz)