PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć,
2. Sąd Boży,
3. Niebo albo piekło.