PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Najważniejsze dobre uczynki
1. Modlitwa,
2. Post,
3. Jałmużna.