PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Cztery cnoty główne (kardynalne)
1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Umiarkowanie
4. Męstwo