PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Intencje Mszalne

INTENCJE MSZALNE 17.12 – 23.12


PONIEDZIAŁEK

07.00: † Andrzeja Turkota – 29 greg.

10.00: † Adama Jeziorskiego w 38 r. śm. Kazimierę, Władysława Jeziorskich oraz ich rodziców. Katarzynę i Władysława Sajnog, ich rodz. Tadeusza i Janinę Sajnog

15.30: † Stanisława Roguskiego, jego rodziców; Stanisława, Stanisławy Piekut, Zenona Jakubisiaka, jego rodziców; ks. Aleksandra Smogorzewskiego.

17.00: † Wandę – Helenę Perkowską w m-c od pogrzebu.

18.30: † Jana, Czesławę Wojtyrów, Krystynę Jędrasik i Macieja Wojtyra

WTOREK

07.00: † Andrzeja Turkota – 30 greg.

10.00: † Helenę i Józefa Rosińskich; Władysława Kraścieńko, Czesława Rosińskiego.

15.30: † Marcina Jaworskiego – int. od kolegów.

17.00: † Wandę – Helenę Perkowską – int. od sąsiadów.

18.30: † Bogdana Wójcika – int. od rodz. Milewskich.

 

ŚRODA

07.00: † Krystynę Żelazowską w m-c od pogrzebu.

10.00: †Mariannę i Stanisława Oleszczuków, Franciszkę i Aleksandra Oleszczuków, Janinę i Marcina Ordyniaków.

15.30: † Adama i Stasia Banaszków i rodziców Piotrowskich.

17.00: † Bronisławę w 14 r. śm. i Wacława Przybysz i zm. z rodz.

18.30: † Dariusza Narowskiego z racji imienin.

CZWARTEK

07.00: † Bogdana Wójcika w m-c od pogrzebu.

17.00: † Wiesława Taracha w 22 r. śm. Krystynę Tarach i Edwarda Dąbrowskiego.

PIĄTEK:

07.00: W intencji tych osób i rodzin, które w czasie rekolekcji pomogły w różnych produktach żywnościowych i pracy na kuchni.

17.00: † Małgorzatę, Anię, Lenę Pawełas oraz dziadków Kazimierza Prusaka i Jana Krauz.

SOBOTA

07.00: † 7 r. śm. Piotra Kostrzewa i Zofii Kostrzewa.

16.00: Za parafian

16.30: † Bogdana Wójcika – int. od sąsiadów z ul. Zygmuntowskiej.

17.00: † Benedykta Polaka w 13 r. śm., Krystynę Polak, Jana Polaka, dziadków Balceraków i Polaków.

NIEDZIELA

07.30: † Ołdak Stanisława, Jana, Annę, Eugenię, Józefa i Józefę Cieślak.

09.00: † Zofię Jusińską.

10.30: † Wacława Chmielewskiego w 2 r. śm.

12.00: ZBIOROWA

17.00: O Boże błog. dla Anny i Mirosława Tryców w 30 rocznicę ślubu i ich synów przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II.