PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Ewangelia na dziś


Patroni

Pierwsze CZYTANIE


PSALM RESPONSORYJNY