PARAFIA POSTOLISKA                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 30124056311111001048075892
Szkody wyrządzone przez wichury w lutym 2022 roku